Bản dựng iPhone SE phiên bản 2018

Công ty Concept Creator gần đây đã giới thiệu bản dựng của phiên bản iPhone SE 2018 với màn hình tràn viền. Thiết kế này được lấy ý tưởng từ phiên bản mới nhất của Apple là iPhone X, sản phẩm được coi là bước đột phá của Apple trong năm nay.

You might also like